Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katalogi Turystyczne

Cristiada    

 Stulecie objawie? fatimskich

Vervinci Travel - pielgrzymki, wycieczki indywidualne i grupowe

W?ochy P??nocne i Sanktuaria Alp

W?ochy P??nocne i sanktuaria Alp

W?ochy P??nocne i Sanktuaria Alp

ALTOETTING ? MARKTL AM INN ? WERONA ? MEDIOLAN ? OROPA - MADONNA DELLA CORONA ?EINSIEDELN - MARIAZELL - VARALLO SESIA

Czytaj więcej: W?ochy P??nocne i Sanktuaria Alp

Pielgrzymka do W?och na kanonizacj? Jana Paw?a II i Jana XXIII

Pielgrzymka do W?och na kanonizacj? Jana Paw?a II i Jana XXIII

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

"Na naszej polskiej ziemi przyszed? na ?wiat cz?owiek, kt?rego ?ycie okaza?o si? wyj?tkowym darem dla Ko?cio?a i ca?ego ?wiata. Temu cz?owiekowi by?o na imi? Karol. Karol Wojty?a." (ks. kard. Stanis?awDziwisz).

Jan Pawe? II emanowa? ?wi?to?ci?, pi?knem cz?owiecze?stwa, bogactwem osobowo?ci, dobroci? i m?dro?ci?.To On nauczy? nas, jak otworzy? drzwi Chrystusowi, On wskaza? g??bi? prawdy i bezmiar mi?o?ci, On zawierzy? nas Maryi. Tak wiele zrobi? zw?aszcza dla nas, dla Polski i Polak?w. Podzi?kujmy za Jego drog?, dzie?o i dziedzictwo, uczestnicz?c w kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka. Na Placu ?w.Piotra staniemy si? ?wiadkami niepowtarzalnej uroczysto?ci w historii naszej Ojczyzny i ?wiata. Tego dnia b?dziemy tak?e ?wiadkami kanonizacji b?. Jana XXIII, inicjatora Soboru Watyka?skiego II.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do W?och na kanonizacj? Jana Paw?a II i Jana XXIII

Po ?ladach ?wi?tych na kanonizacj? Jana XXIII i Jana Paw?a II

Po ?ladach ?wi?tych na kanonizacj? Jana XXIII i Jana Paw?a II

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

Kanonizacja Jana Paw?a II - pielgrzymka

DZIE? 1, wtorek, 22.04.2014

Zbi?rka uczestnik?w i podstawienie autokaru przed ko?cio?em ?w. ?ukasza Ewangelisty o godz. 03.00, przejazd do Cz?stochowy - Msza ?w. Nast?pnie przejazd do Krakowa, gdzie w Ko?ciele Augustian?w znajduje si? pos?g ?wi?tej Rity. Ka?dego 22 dnia miesi?ca wierni gromadz? si? tutaj na Mszy ?w. odprawianej w intencji pr??b zanoszonych do Boga za wstawiennictwem ?wi?tej stygmatyczki. Przejazd na obiadokolacj? i nocleg do Krakowa.

Czytaj więcej: Po ?ladach ?wi?tych na kanonizacj? Jana XXIII i Jana Paw?a II

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ?WI?TEJ - 8 DNI

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ?WI?TEJ - 8 DNI

Pielgrzymka do Ziemi ?wi?tej

Czytaj więcej: PIELGRZYMKA DO ZIEMI ?WI?TEJ - 8 DNI