Tel/fax. 52/ 385 82 22 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ?WI?TEJ - 8 DNI

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ?WI?TEJ - 8 DNI

Pielgrzymka do Ziemi ?wi?tej

DZIE? 1 TEL AVIV

Zbi?rka na lotnisku Warszawa Ok?cie o godz. 07.25, odprawa baga?owa i wylot do Izraela o godz. 10.25.Przylot do Tel Avivu o godz. 15.20, odbi?r baga?y i przejazd do hotelu w Tyberiadzie lub okolicy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIE? 2 TABGHA ? KAFARNAUM ? JEZIORO GENEZARET

?niadanie, po kt?rym udamy si? do doliny Tabgha, aby zwiedzi? Ko?ci?? Prymatu oraz Bazylik? Rozmno?enia Chleba i Ryb. W Kafarnaumodwiedzimy Dom ?w. Piotra oraz ruiny Synagogi, zobaczymy r?wnie? G?r? B?ogos?awie?stw. Nast?pnie pop?yniemy statkiem przez Jezioro Genezaret, a nad rzek? Jordan odnowimy przyrzeczenia Chrztu ?wi?tego. Powr?t do hotelu na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 3 HAJFA ? NAZARET ? KANA GALILEJSKA

Po ?niadaniu przejazd do Hajfy: G?ra Karmel i Sanktuarium Stella Maris, panorama miasta oraz ?wi?tyni i ogrod?w Bahaj?w. Nast?pnie udamy si? do Nazaretu, gdzie nawiedzimy Bazylik? Zwiastowania NMP oraz Ko?ci?? ?w. J?zefa. Z Nazaretu przejazd do Kany Galilejskiej, miejsca pierwszego cudu Jezusa.Ma??e?stwa odnowi? przysi?g? ?lubn? oraz otrzymaj? b?ogos?awie?stwo kap?ana.Powr?t do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIE? 4 G?RA TABOR ? CEZAREA NADMORSKA - JEROZOLIMA

?niadanie, po kt?rym przejazd do podn??a G?ry Tabor, sk?d taks?wkami wjedziemy na szczyt. Nawiedzimy Bazylik? Przemienienia Pa?skiego. Nast?pnie pojedziemy do Cezarei Nadmorskiej, spacer brzegiem morza ? zobaczymy pozosta?o?ci akweduktu z czas?w rzymskich. Przejazd do Jerozolimyi nasze pierwsze spotkanie ze ?wi?tym miastem - G?ra Oliwna, panorama miasta, Kaplica Dominus Flevit, Getsemani, Ogr?d Oliwny. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIE? 5 JEROZOLIMA

?niadanie. Przejazd do Jerozolimy. Zwiedzimy Sanktuarium Wniebowst?pienia oraz Ko?ci?? Pater Noster wraz z Grot?. Drog? Niedzieli Palmowej udamy si? w kierunku doliny Cedronu nawiedzaj?c Kaplic? Dominus Flevit (miejsce, gdzie Pan Jezus zap?aka? nad Jerozolim?). Nawiedzimy tak?e Ogr?d Getsemani ? bazylika Agonii Pana Jezusa, ko?ci?? Grobu NMP. Przej?cie pod ?cian? P?aczu, G?ra Syjon: zwiedzanie Wieczernika i bazyliki Za?ni?cia NMP, Ko?ci?? ?w. Piotra ? In Gallicantu. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 6 JEROZOLIMA

Po ?niadaniu przejazd do Jerozolimy i zwiedzanie Starego Miasta:Ko?ci?? Litostrotos ? miejsce s?du Pana Jezusa, Via Dolorosa ? Droga Krzy?owa, bazylika Grobu ?wi?tego na Kalwarii ? Golgocie, Ko?ci?? ?w. Anny i Ecce homo. Odwiedzimy miejsce pami?ci YadVashem i zobaczymy symbol Izraela ? siedmioramienn? Menor?. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 7 BETLEJEM ? POLE PASTERZY ? EIN KAREM ? QUMRAN ? MORZE MARTWE

?niadanie. Udamy si? na Pole Pasterzy, nawiedzimy Bazylik? Narodzenia Pa?skiego, Ko?ci?? ?w. Katarzyny orazGrot? ?w. Hieronima i Grot? Mleczn?. Przejazd do Ein Karem ? miejsca urodzenia ?w. Jana Chrzciciela. Nast?pnie udamy si? do Qumran ? staro?ytnej osady Esse?czyk?w po?o?onej na Pustyni Judzkiej, gdzie odkryto s?ynne zwoje zawieraj?ce ksi?gi ze Starego Testamentu. Spacer nad Morzem Martwym. Powr?t na obiadokolacj? i nocleg.

DZIE? 8 EMAUS ? JAFA - POWR?T

?niadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Emaus ? miejsca, gdzie Pan Jezus ukaza? si? po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Nast?pnie przejazd do Tel Avivu i zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy? Jafa. Staro?ytne, kolorowe i malownicze uliczki zaprowadz? nas ze star?wki a? do portu, kt?ry uwa?any jest za jeden z najstarszych port?w na ?wiecie. Po?egnalny obiad z podsumowaniem pielgrzymki. Przejazd na lotnisko do Tel Avivu, odprawa baga?owa i wylot powrotny o godz. 18.00. Przylot na lotnisko o godz. Ok?cie o godz. 21.05, zako?czenie pielgrzymki.

Termin:                 

27.01?03.02.2014

 

Cena pielgrzymki:      3590 z?/os.

Cena zawiera:

  • Bilety lotnicze wraz z op?atami lotniskowymi
  • 7 nocleg?w w Hotelach ***/****, pokoje dwuosobowe z ?azienkami
  • 7 ?niada?, 7 obiadokolacjiw formie bufetu, 1 obiad.
  • Transfery klimatyzowanym komfortowym autokarem
  • Opiek? i informacj? turystyczn? pilota
  • Lokalnych przewodnik?w w Ziemi ?wi?tej
  • Ubezpieczenie w Allianz KL z wliczon? opcj? chor?b przewlek?ych do 10 000 ?i NNW do 1300 ?

Cena nie zawiera:

  • napoj?w do obiadokolacji,
  • bilet?w wst?p?w, wjazdu na g?r? Tabor, rejsu statkiem po Jeziorze Galilejskim orazzwyczajowych napiwk?w - na ten cel nale?y posiada? ok. 100 USD na osob?.

Uwagi:

dokument niezb?dny do wyjazdu: paszport wa?ny min. 6 miesi?cy od daty powrotu

na ?yczenie mo?liwy pok. 1-os. za dop?at? 650 z?

przewidziana jest codzienna Msza ?wi?ta

w zale?no?ci od miejscowych uwarunkowa? kolejno?? zwiedzania mo?e ulec zmianie